BÄNKKYL / MINIBAR

Bredd: 385 mm
Höjd: 485 mm
Djup: 455 mm

Bredd: 385 mm
Höjd: 485 mm
Djup: 455 mm

Bredd: 402 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 406 mm

Bredd: 899 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 425 mm

Bredd: 385 mm
Höjd: 485 mm
Djup: 455 mm

Bredd: 500 mm
Höjd: 525 mm
Djup: 465 mm

Bredd: 402 mm
Höjd: 560 mm
Djup: 450 mm

Bredd: 402 mm
Höjd: 670 mm
Djup: 450 mm